Idźcie i Głoście!

Dzień VII

Dzień VII

Gdy wczoraj w nocy zawierzyliśmy się opiece Matki Bożej Fatimskiej, weszliśmy już tak naprawdę w dzień dzisiejszy. Dziś chcemy uczyć się „trwać z Maryją”, Matką Boga i naszą. Dzień rozpoczęliśmy Eucharystią o godzinie 6:00. Podczas homilii nasz pielgrzymkowy kaznodzieja, ks. Krzysztof Szkopek, odnosząc się do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej przypomniał, że Pan BógWięcej oDzień VII[…]