Czytania – Dzień VII

Trwanie z Maryją

potrzeba wspólnoty jaką jest Kościół (zarówno w wymiarze Kościoła pielgrzymującego jak też niebiańskiego), trwanie na modlitwie, we wspólnocie, w nauce apostołów i łamaniu chleba; obecność Maryi pośród apostołów, zaufanie i zawierzenie Maryi;

PIERWSZE CZYTANIE Dz 1, 12-14

Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

 

 Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba.

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 87 (86), 1-3. 5-6

 

Refren: Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu.

Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.

 

Gród Jego wznosi się na świętych górach:

umiłował Pan bramy Syjonu *

bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *

miasto Boże.

Refren: Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu.

Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.

 

O Syjonie powiedzą: «Każdy człowiek narodził się na nim, *

a Najwyższy sam go umacnia».

Pan zapisuje w księdze ludów: *

«Oni się tam narodzili».

Refren: Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu.

Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana,

błogosławiona Matko Kościoła,

Ty strzeżesz w nas Ducha

Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA J 2, 1-11 

Wesele w Kanie Galilejskiej

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja».

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.

Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Oto słowo Pańskie.