Idźcie i Głoście!

Dzień VI

Dzień VI

Kolejny dzień rozpoczęliśmy trasą z Brzezin i Aleksandrii do Lututowa. Piękny i spokojny dzień. Większość etapów szliśmy lasami 🙂 Motywem przewodnim dzisiejszego dnia była miłość Pana Boga do nas. Tudzież pytaliśmy pielgrzymów czym jest dla nich miłość od Pana Boga i jak jej doświadczają. Większość z nich odpowiedziała, że doświadczają miłości od Pana Boga poprzezWięcej oDzień VI[…]

Konferencja – Dzień VII

Konferencja – Dzień VII

Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieściWięcej oKonferencja – Dzień VII[…]

Czytania – Dzień VII

Czytania – Dzień VII

Trwanie z Maryją potrzeba wspólnoty jaką jest Kościół (zarówno w wymiarze Kościoła pielgrzymującego jak też niebiańskiego), trwanie na modlitwie, we wspólnocie, w nauce apostołów i łamaniu chleba; obecność Maryi pośród apostołów, zaufanie i zawierzenie Maryi; PIERWSZE CZYTANIE Dz 1, 12-14 Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa    Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy JezusWięcej oCzytania – Dzień VII[…]