Dzień II – Maria Magdalena

Drugi dzień naszego pielgrzymowania przebiegł wbrew pozorom bardzo szybko. Przeszliśmy z Wrześni do Przybysławia. Od początku dnia spotykaliśmy na swojej drodze miłych ludzi. Pierwszy postój – wyborne śniadanie w Nowej Wsi Królewskiej, drugi postój – jak co roku w Kołaczkowie pielgrzymów przywitała orkiestra wraz z ks. proboszczem. Czekał na nas długi stół z różnymi rodzajami placków. Trzeci postój był w Pyzdrach. Odbyła się msza św., na której kazanie wygłosił ks. Krzysztof Szkopek. Zwrócił on uwagę m.in. na to, żeby nie patrzeć wyłącznie na siebie, tylko być dobrym bratem dla innych. Po wspólnej Eucharystii poszliśmy na pyszny obiad. Tu też serdecznie dziękujemy mieszkańcom za trud i włożoną pracę w przygotowaniu posiłku dla pielgrzymów.

Dziś przyświecała nam postać Marii Magdaleny – apostołki Apostołów. Zastanawialiśmy się nad duchową ślepotą, która przystwarza nam nieraz wiele trudności w naszych relacjach z Panem Bogiem. Czasem tak jak Maria Magdalena jesteśmy blisko Jezusa ale nasze oczy są na uwięzi. Brakuje nam radości i entuzjazmu wiary. Punktem zwrotnym, aby tę sytuację zmienić jest usłyszenie Bożego głosu, który wzywa nas po imieniu. Tę drogę na wzór św. Marii Magdaleny próbowaliśmy podjąć.

Sobotnią noc spędzamy w różnych miejscach. Niektóre grupy w Komorzu, inne w Przybysławiu i Żernikach. Tradycyjnie o 21:00 w godzinę apelu modliliśmy się w naszych i nam powierzonych intencjach.

Jutro wyruszamy w dalszą drogę… 🙂

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmiku z kilkoma refleksjami naszych braci i sióstr.