Pusty grób

Brak sensu życia, pustka w życiu, ucieczka; pomimo 3 lat formacji apostołowie i uczniowie nie rozumieją co się dzieje; znajdujemy tu analogię do współczesnego chrześcijanina – lata katechizacji, przygotowań do sakramentów, a jednocześnie brak zrozumienia dla woli Boga, brak relacji z Nim
(na przedłużeniu tej myśli oczekujemy odpowiedzi na pytanie: „Kim dla mnie jest Jezus”? ważne jest uświadomienie sobie wszelkich rozczarowań wobec Boga)

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 1, 3-8

Apostołowie świadkami Jezusa

 Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.

Mówił: «Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 126, 1-6

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *

wydawało się nam, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu, *

a język śpiewał z radości.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Mówiono wtedy między poganami: *

“Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.

Pan uczynił nam wielkie rzeczy *

i ogarnęła nas radość.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Odmień znowu nasz los, Panie, *

jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją, *

żąć będą w radości.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Idą i płaczą *

niosąc ziarno na zasiew,

lecz powrócą z radością *

niosąc swoje snopy.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

J 12, 26

Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA

J 12, 24-26

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według św. Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

 

Oto słowo Pańskie.

Albo:

EWANGELIA

Łk 24, 1–12

Pusty grób

Słowa Ewangelii według św. Łukasza.

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.

Oto słowo Pańskie.