Szkolenie w WORD’zie – Kierowanie Ruchem

SZKOLENIE KIERUJĄCYCH RUCHEM

Terminy szkoleń:
– 20 lipca (czwartek)
– 21 lipca (piątek)

Szkolenie w WORD-zie w Bydgoszczy
Kandydaci, którzy ukończyli 18 rok życia zapraszamy zgłaszać się do 16 lipca włącznie do swoich opiekunów grup.