AMBASADOR PPAG

LogoPPAGAmbasador02

Tegoroczne hasło, z jakim pielgrzymować będziemy na Jasną Górę Idźcie i głoście, domaga się konkretnego przełożenia na codzienność. W czasie pielgrzymki próbować będziemy usłyszeć to Jezusowe wezwanie i na nie odpowiedzieć.

Jednym z owoców będących odpowiedzią na słowa Jezusa Idźcie i głoście może być włączenie w zadania Ambasadora PPAG. Może się to dokonać już teraz. Będzie to zarówno wielka pomoc w organizacji tegorocznej pielgrzymki jak też pełniejsze zaangażowanie w życie Kościoła.

Ambasador (pojedyncza osoba bądź grupa osób) jest przede wszystkim świadkiem Chrystusa. Ma świadomość, że żadne dzieło Boże nie może się dokonywać jedynie ludzkim wysiłkiem, dlatego też sam podejmuje i animuje wśród innych modlitwę za pielgrzymów, aby „czas rekolekcji w drodze”, był w ich życiu owocny. Animowanie takiej modlitwy może się dokonywać chociażby przez prośbę o dołączenie wezwania do modlitwy powszechnej, ale także organizowanie spotkań modlitewnych (w duchu pielgrzymkowym, z wykorzystaniem pieśni pielgrzymkowych, rozważań, będących nawiązaniem do tematów minionej pielgrzymki i wprowadzających w treści tegorocznej pątniczej drogi).

Ambasador, przykładem i słowem przekazuje idee – ducha pielgrzymkowego, uwrażliwiając na konieczność podjęcia wyrzeczeń, zgody na niewygody, dostrzegania innych, otwierania na braci – szczególnie dostrzegając ich poza własną grupą.

Ambasador organizuje spotkania przygotowujące i wprowadzające w tematykę formacyjną i sprawy organizacyjne. Ze szczególną wrażliwością odnosi się do tych, którzy idą po raz pierwszy.

Ambasador jako osoba reprezentująca (instytucjonalnie) PPAG pozostaje na bieżąco zorientowany w sprawach pielgrzymki i przekazuje je innym. Korzysta z informacji na temat pielgrzymki zarówno w wymiarze całej diecezji jak i poszczególnych grup. Korzysta ze stron internetowych i uczestniczy w ich współtworzeniu. Podejmuje dzieło promocji pielgrzymki, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i w miarę możliwości współpracuje z miejscowymi mediami.

Ambasador prosi o modlitwę osoby, które pozostają w swoich domach, szczególnie chorych i cierpiących. Prośbą i przypomnieniem o takiej modlitwie może być choćby obrazem zostawiony u chorych przy okazji comiesięcznych duszpasterskich odwiedzin chorych.

Ambasador uczestniczy w dziele zbierania intencji i czuwa nad ich odmawianiem na pątniczym szlaku.

Zadanie ambasadora (choć nie jest oficjalną posługą sprawowaną w Kościele) domaga się błogosławieństwa ze strony władz duchownych. Ci, którzy będą pragnęli w to dzieło się włączyć otrzymają specjalne błogosławieństwo od Księdza Prymasa.

DOŁĄCZ DO NAS