Idźcie i Głoście!

Kościół – mój Dom

Kościół – mój Dom

Przedostatni dzień naszego pielgrzymowania poświęcony był zgłębianiu tajemnicy Kościoła, jako wspólnoty zbawionych. Na drodze wiary nie możemy być sami, potrzebujemy wspólnoty. Przez kilka dni funkcjonowaliśmy w grupach pielgrzymkowych, poznawaliśmy więc wspólnotowe życie, a dziś była okazja, by dołożyć do tego trochę teorii i uporządkować to, co stworzyliśmy między sobą. Towarzyszyła nam św. Teresa Benedykta odWięcej oKościół – mój Dom[…]

Dzień IX – Nie komplikuj! Po prostu wierz – jak Maryja!

Dzień IX – Nie komplikuj! Po prostu wierz – jak Maryja!

Pisali o Niej święci i poeci. Zachwycali się Jej wiarą, miłością, pokorą… Kościół stawia Ją jako wzór i przykład świętości. Spośród wszystkich nabożeństw najwięcej jest tych maryjnych… Październikowy różaniec, majowa litania loretańska, codzienny Apel Jasnogórski. W całym kalendarzu liturgicznym możemy naliczyć kilkanaście uroczystości, świąt i wspomnień Maryi, a w książeczce do nabożeństwa prawie połowa pieśniWięcej oDzień IX – Nie komplikuj! Po prostu wierz – jak Maryja![…]

Dzień IX – BŁ. LAURA VICUÑA

Dzień IX – BŁ. LAURA VICUÑA

Na końcu pielgrzymiej drogi, kiedy już widzimy Jasnogórski Szczyt, kiedy wiemy, że udało się dojść: może znów, może po raz pierwszy warto zauważyć jeszcze jedno – że nie zawsze się uda. Że idąc po śladach Jezusa, dając dowody miłości Boga i bliźniego, przyjdzie nam stanąć wobec porażki. Bo może jeszcze dzisiaj wieczorem żebrający o chlebWięcej oDzień IX – BŁ. LAURA VICUÑA[…]

Dzień VIII – Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Dzień VIII – Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Nikt lepiej nie „zilustruje” uczynków miłosiernych, których dzisiaj na szlaku pielgrzymim uczymy się pełnić, i nikt nie rzuca tak świeżego spojrzenia na Kościół – wspólnotę zbawionych jak patronka dnia dzisiejszego! Edyta Stein przychodzi na świat 12 października 1891 r. We Wrocławiu w żydowskiej rodzinie, jako ostatnia z jedenaściorga dzieci. Kiedy ma dwa lata, umiera jejWięcej oDzień VIII – Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)[…]

Dzień VII – Uwielbienie

Dzień VII – Uwielbienie

PIERWSZE CZYTANIE Ez 1,2-5.24-28c Widzenie chwały Boga Czytanie z księgi proroka Ezechiela Dnia piątego miesiąca czwartego (rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina) Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pana. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielkiWięcej oDzień VII – Uwielbienie[…]