Idźcie i Głoście!

Dzień V – W NIM moja nadzieja

Dzień V – W NIM moja nadzieja

Za nami połowa pielgrzymki. Sporo już przeżyliśmy, przemodliliśmy, usłyszeliśmy, ale nie popadamy w marazm i nie poddajemy się zniechęceniu, które często dopada w takich chwilach. Nie odpuszczamy, bo jeszcze dużo przed nami, nie chcemy stracić tego co za nami i mamy nadzieję na przeżycie kolejnych dni na pełnej petardzie. Duchowej oczywiście, bo ciała już corazWięcej oDzień V – W NIM moja nadzieja[…]

Dzień VI – ŚW. KAMIL DE LELLIS

Dzień VI – ŚW. KAMIL DE LELLIS

Potrzebujemy na tegorocznej pielgrzymce takiego patrona, który nie tylko nauczy nas, jak chorych nawiedzać, jak się nimi opiekować, ale udowodni, że nie wolno stawiać granic Duchowi Świętemu! Bez względu na nasze pochodzenie, upadki… Miłosierdzie jest większe od naszej słabości!!! Ludzie już postawili krzyżyk na Kamilu de Lellis i chyba tylko Bóg nie spisał go naWięcej oDzień VI – ŚW. KAMIL DE LELLIS[…]

Dzień VI – Duch Święty

Dzień VI – Duch Święty

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi” (KKK 684). Dalej czytamy: „Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia” (KKK 686). Kościół naucza, że Duch Święty jest więzią i owocem wzajemnej miłości Ojca i Syna. Ojciec kocha Syna, SynWięcej oDzień VI – Duch Święty[…]

Dzień VI – Czytania

Dzień VI – Czytania

PIERWSZE CZYTANIE Mdr 18, 6-9 Izraelici oczekują wyzwolenia Czytanie z Księgi Mądrości. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo,Więcej oDzień VI – Czytania[…]

Dzień V – BŁ. ELŻBIETA CANORI MORA

Dzień V – BŁ. ELŻBIETA CANORI MORA

Dzisiaj mówi się dużo o miłosierdziu, którego miałyby potrzebować liczne rodziny ze zranieniami oraz wielu małżonków przygniecionych problemami i konfliktami, których nie mogą unieść. Może należałoby przede wszystkim mówić o miłosierdziu, które sami małżonkowie w kryzysie mogliby pokornie praktykować, kiedy rodzina zaczyna się chwiać. Czasami, aby ją uratować, wystarczyłoby cierpliwie praktykowane miłosierdzie przez jednego zWięcej oDzień V – BŁ. ELŻBIETA CANORI MORA[…]

Dzień V – Wiara i nawrócenie

Dzień V – Wiara i nawrócenie

Jezus rozpoczyna swoją działalność od słów: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15). To tutaj zawarte są dwa bardzo ważne dla nas słowa, które chcemy dzisiaj rozważyć: wiara i nawrócenie. Zacznijmy od tego pierwszego. Z jednej strony wiara to przekonanie o istnieniu czegoś. Nie możemy tegoWięcej oDzień V – Wiara i nawrócenie[…]

Dzień V – W NIM moja nadzieja

Dzień V – W NIM moja nadzieja

PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 9-10. 13-14 Wieczne panowanie Syna człowieczego   Czytanie z Księgi proroka Daniela.   Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał iWięcej oDzień V – W NIM moja nadzieja[…]