Kilka słów ks. Prymasa o duchowym pielgrzymaniu

Moi drodzy,

     Być może Waszym ogromnym pragnieniem jest pójście w tym roku na pielgrzymkę, ale niestety, Wasze plany – często od Was niezależne – uniemożliwiają Wam tego. Dlatego zachęcamy Was do wspólnej duchowej drogi, która nie tyle będzie namiastką, ale – dla nas pielgrzymujących fizycznie – nieocenioną pomocą, kiedy będą kłębić się przed nami szeroko rozumiana ludzka niemoc. Dla tych zatem, którzy chcą, a nie mogą 🙁 pielgrzymować wzorem lat ubiegłych zachęcamy do takiej formy ppag. Niech otuchą będą dla Was słowa ks. Prymasa. Przypominamy archiwalną wypowiedź naszego Pasterza (w chwili wywiadu – biskupa pomocniczego [przyp. red.]) o duchowej pielgrzymce PPAG. Zachęcamy do odsłuchania.

      “Taką dobrą praktyką jest możliwość pielgrzymowania – bo tak należy to rozumieć – z tymi, którzy idą i pokonują te kilometry do Częstochowy właśnie poprzez łącza internetowe, poprzez media. Nie tylko biorąc udział w tych konferencjach i słuchając tego, co się na pielgrzymce dzieje. Zdobywając informacje, być może także w ten sposób troszcząc się o swoich krewnych czy znajomych, ale przede wszystkim przeżywając ten czas jako czas modlitwy własnej, osobistej i to jest bardzo dobra okazja do tego, by właśnie w ten sposób włączyć się w pielgrzymowanie. W ten sposób również wspierać swoją modlitwą tych którzy idą na Jasną Górę. Niosą intencje swoich najbliższych, swoich rodzin, ale myślę że również w intencji Kościoła, intencje parafii i te intencje, które są złączone z trudem pielgrzymowania i z podjęciem tej właśnie drogi.

      To, że na stronie internetowej możemy w ten sposób spotykać się jest to bardziej nasze spotkanie z pielgrzymami i towarzyszenie im, jest również taką okazję dla nas abyśmy pozostają w naszych domach, mogli pielgrzymować na Jasną Górę , mogli pielgrzymować do tronu Jasnogórskiej Pani. Wiemy, że Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział nam kiedyś tak pięknie, iż „idziemy na Jasną Górę po to by przyłożyć ucho do tego miejsca. Usłyszeć, jak bije nasze serce w Sercu Matki.” I tak już po drodze towarzysząc pielgrzymom, możemy więc zobaczyć jakimi tonami dziejów, jakimi tonami naszych osobistych sytuacji biją nasze serca i kształtować, także to nasze serce według serca Bożego. Kształtować według tego co Jezus do nas mówi, do czego nas prowadzi, do czego nas wzywa i jednocześnie zachęca, abyśmy Go naśladowali na drodze naszego życia.”

 * W tekście mogą pojawiać się małe nieścisłości, za co serdecznie ks. Prymasa i Was czytelników przepraszamy.